شرکت نرم افزار عارف رایانه

مطالب مرتبط با کتابهای الکترونیکی

نرم افزار مطب

نوشته تصادفي

تبلیغات متنی

برچسب های پرکاربرد

داستان مصور عاشورا دانلود رایگان کتاب دانلود کتاب داستان مصور عاشورا دانلود کتاب ذهن ثروتمند ذهن فقیر دانلود کتاب مصور عاشورا ذهن ثروتمند ذهن ثروتمند ذهن فقیر ذهن فقیر رمان مرفی رمان مرفی اثر ساموئل بکت ساموئل بکت عکسهای داستان مصور عاشورا عکسهای کتاب مصور عاشورا قواعد عربی سوم دبیرستان معرفی رمان مرفی معرفی سایت کتابهای الکترونیکی معرفی کتاب ذهن ثروتمند ذهن فقیر معرفی کتاب مذهبی معرفی کتابهای الکترونیک معرفی کتابهای الکترونیکی کتاب pdf کتاب داستان مصور عاشورا کتاب ذهن ثروتمند ذهن فقیر کتاب روز عاشورا کتاب عاشورا کتاب مذهبی عاشورا کتاب مرفی کتاب مصور روز عاشورا کتاب مصور عاشورا گام به گام عربی سوم دبیرستان

اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی

خانه » کتابهای الکترونیکی » اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی

عصر صفویان (907-1148 هـ . ق) سلسله ای که در سپیده دم قرن شانزدهم، ایران را تحت سیطره خود درآورد، غالبا به عنوان سرآغاز تاریخ جدید ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا دولتی که آن ها تشکیل دادند، نشانگر پیدایش دولت ملی ایران بود. جامعه صفوی از بسیاری ابعاد، از ضرب سکه گرفته تا ساختارهای اجرایی، الگوها و رویه های مغول و تیموری را تداوم بخشید و آگاهانه مشروعیت خود را بر سنت کهن بنا نهاد. صفویان قسمت اعظم ایران را تحت لوای دستگاه سیاسی واحدی درآورده، شیوه زندگی خانه به دوشی قبیله ای را به جامع یکجانشین مبدل ساختند که بیش تر درآمد آن از طریق تجارت و کشاورزی حاصل می شد. نکته بسیار با اهمیت این که صفویان، مفهومی از پادشاهی موروثی مرکب از اقتدار ارضی با مشروعیت دینی مطرح کردند که با اندک جرح و تعدیل تا قرن بیستم دوام یافت.

وضعیت خارجی کشور در عصر صفوی

نویسنده: رودلف. پ متی
مترجم: حسن زندیه
عصر صفویان (۹۰۷-۱۱۴۸ هـ . ق) سلسله ای که در سپیده دم قرن شانزدهم، ایران را تحت سیطره خود درآورد، غالبا به عنوان سرآغاز تاریخ جدید ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا دولتی که آن ها تشکیل دادند، نشانگر پیدایش دولت ملی ایران بود. جامعه صفوی از بسیاری ابعاد، از ضرب سکه گرفته تا ساختارهای اجرایی، الگوها و رویه های مغول و تیموری را تداوم بخشید و آگاهانه مشروعیت خود را بر سنت کهن بنا نهاد. صفویان قسمت اعظم ایران را تحت لوای دستگاه سیاسی واحدی درآورده، شیوه زندگی خانه به دوشی قبیله ای را به جامع یکجانشین مبدل ساختند که بیش تر درآمد آن از طریق تجارت و کشاورزی حاصل می شد. نکته بسیار با اهمیت این که صفویان، مفهومی از پادشاهی موروثی مرکب از اقتدار ارضی با مشروعیت دینی مطرح کردند که با اندک جرح و تعدیل تا قرن بیستم دوام یافت. هم چنین نهادهای اجرایی متعددی که در عصر صفوی به وجود آمده یا از دوره های قبلی اقتباس شده بودند، تا عصر قاجار به خوبی به حیات خود ادامه دادند. نهایت این که عصر صفوی نشان گر شروع مناسبات دایمی و با ثبات دیپلماسی و تجاری بین ایران از سویی و اروپا و جهان وسیع تر از سوی دیگر بود و به همین ترتیب گواهی بود بر الحاق ایران به شبکه جهانی سیاست و تجارت.
کتاب حاضر حاوی چهار مقاله در تاریخ، اقتصاد و سیاست خارجی صفویان تحت این عناوین است: دیپلماسی ایران در قبال عثمانی طی دوره سلطنت شاه سلیمان اول؛ تجارت طلا در اواخر عصر صفوی بین ونیز و سورات؛ تجار در عصر صفوی؛ و ادغام ضرابخانه و وخامت مسکوکات در اواخر دوره صفوی.

# # # # #

مطالب پیشنهادی

دانلود کتاب خاطرات سیاسی سرآرتور هاردینگ

نشریه آزادی اندیشه – شماره سوم

کتاب اسرار انجمن ارواح

کتاب اسرار انجمن ارواح از چیستا یثربی در مدرن بوک

مغولان و حکومت ایلخانی در ایران

پربازدید های کتابهای الکترونیکی

Sorry. No data so far.

نظرات شما